Arviointipalvelut

Arviointipalvelut:

Valmennusohjelmat

Valmennus-ohjelmat

Jotta johtajat kykenisivät toimimaan paremmin kompleksisessa ympäristössä/roolissa heidän sisäisen maailmansa ja ymmärryksensä asioista tulee kehittyä kompleksisemmaksi. Tarjoamamme uudentyyppisiä psykologiset menetelmät antavat valmennusohjelmillenne paremmat eväät kohdata tämän haasteen.

Lähestymistapamme

Olemme erikoistuneet aikuisiän kehityspsykologiaan perustuviin arviointeihin. Ne eroavat monessa suhteessa siitä, mitä työelämässä on totuttu käyttämään.

Mittaamme metataitoja

Jos esimerkiksi haluatte kehittää johtajienne itsetuntemusta, tarjoamme työkaluja, jotka mittaavat johtajienne itsetuntemusta (eivät persoonallisuustyyppiä). Jos haluatte kehittää systeemiajattelutaitoja, mittaamme systeemiajattelutaitoja. Jos haluatte kehittää ihmisten itseohjautuvuutta, mittaamme heidän itseohjautuvuutta. Näihin taitojen mittaamiseen eivät mitkään muut menetelmät tai toimijat kykene. On eri asia mitata ihmisten asenteita teemasta kuin heidän taitojaan siihen liittyen.

Valmennusohjelmien räätälöinti

Itsetuntemuksen lähtötason mittaaminen auttaa meitä ymmärtämään, mitä osallistujat jo tällä hetkellä osaavat, ja mihin asioihin valmennusohjelma voisi antaa heille tukea. Arvioinnit auttaa räätälöimään valmennuskokonaisuuden

Mittaamme kehitystä yli ajan

Autamme asiakkaitamme mittaamaan valmennuksen aikaan saamaa kehitystä. Mielipidekyselythän eivät anna kokonaiskuvaa valmennuksen vaikuttavuudesta. Arviointimenetelmämme perustuvat kehityspsykologiseen tutkimukseen, niillä on mahdollista tehdä tieteelliset kriteerit täyttäviä mittauksia metataitojen kehityksestä yli ajan. Voit lukea tästä artikkelista siitä, millaisia ennen jälkeen -tyyppiset mittauksemme ovat. 

Lue lisää tarjoamiemme Lectica-arviointien eroista perinteisiin työkaluihin:
How is the LDMA different from other talent development assessments

VUCA-taidot

Oletko kuullut aikaisemmin termiä VUCA? Yhdysvaltain armeija alkoi 90-luvun vaihteessa käyttää termiä VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) kuvaamaan kylmänsodan jälkeistä epävakaata, epävarmaa, monimutkaista ja monitulkintaista ympäristöä (wikipedia). Tällä vuosikymmenellä VUCA:sta on tullut yleisesti käytetty käsite myös liike-elämän parissa. 

Lectical Decision Making Assessment (LDMA) on työkalu, jolla voidaan kehittää ja arvioida johtajien ajattelu- ja päätöksentekotaitoja VUCA-maailmassa. LDMA kehitettiin alunperin 2000-luvulla vastauksena Yhdysvaltain turvallisuuspalvelu NSA:n tarpeeseen kehittää johtajiensa kyvykkyyttä toimia 9/11 terrori-iskujen jälkeisessä maailmassa. LDMA:n sisällyttäminen osaksi valmennusohjelmaa on havaittu jopa tuplaavan valmennuksessa tapahtuvan kehityksen.

LDMA mittaa johtajien konkreettista tosielämään sovellettua taitotasoa seuraavilla osa-alueilla. 

Kommunikoi ja
ajattelee selkeästi

Perustelee vakuuttavasti

Kehystää argumentit

Yhteistyö- ja osallistamistaidot

Näkökulmien koordinointi

Yhdistää ideat loogisesti

Ajattelee riittävän
kompleksisesti

Päätöksenteko taidot

Kontekstuaalinen ajattelu

Esittää selkeitä näkemyksiä

omaa hyvät
VUCA-taidot

Haluatko kuulla lisää?

Keskustelen mielelläni siitä, miten näkökulmamme voisi jäsentää johtajienne ja esimiestenne kohtaamia kehityshaasteita.

Tilaa uutiskirje

Ja olet perillä uusista tapahtumista, sisällöistä ja palveluista.