Anssi Balk

Anssi Balk
Itsetuntemus on tärkeä työelämässä tarvittava metataito. mitä paremmin tunnet itsesi ja muut ihmiset, sitä paremmin kykenet navigoimaan konflikteja, ja sitä vähemmän olet itse itsesi tiellä pyrkiessäsi tavoitteisiisi. Itse- ja ihmistuntemuksen ...

Lue lisääItsetuntemuksen kehitysvaiheet

Anssi Balk
Psykologina erityinen mielenkiinnon kohteeni on pitkään ollut ihmisten ajattelun kehittyminen aikuisuudessa. Tästä näkökulmasta työntekijän ammattitaito ei määrity sillä, kuinka täynnä osaamista tai tietoa hänen mielensä on, vaan miten joustavasti ja ...

Lue lisääSysteemiajattelutaidot rekrytoinnissa

Anssi Balk
Olen psykologina erikoistunut ymmärtämään tulkintaprosesseja, joiden varassa ihmiset jäsentävät aktiivisesti omaa kokemusmaailmaansa. Tämä merkityksen rakentamisen prosessi, joka tapahtuu ihmisen välittömän kokemuksen ja siihen kohdistuvien reaktioiden/toiminnan välissä, on keskeistä ajattelulle ja ...

Lue lisääAkkomodaatio

Anssi Balk
Johtajat kohtaavat työssään kahdenlaisia ongelmia. Osa ongelmia on luonteeltaan teknisiä tai rutiiniluonteisia, jolloin ongelma, tavoite ja ratkaisu ovat joko ennestään tunnettuja tai määritettävissä yksiselitteisesti. On myös ongelmia, jotka sisältävät ristiriitoja ...

Lue lisääAjattelutottumukset ohjaavat

Anssi Balk
Jokaisen henkilöstöjohtajan, konsultin tai valmentajan graalin malja on löytää tutkimustuloksia ja evidenssiä siitä, että asian X kehittäminen vaikuttaa yrityksen tuloksentekokyvyn parantumiseen. Varsinkin pehmeiden ihmisjohtamistaitojen tärkeyden ilmaisu numeroihmisten kielellä on ainainen ...

Lue lisääMiten perustella yrityksen

Anssi Balk
Edellisessä artikkelissa esitin, että kompetenssien johtamisen tavat, jotka soveltuvat asiantuntija- ja päällikkö tason tehtävien kehittämisen kehystämiseen, eivät palvele tai kykene tunnistamaan ylimmän johdon kehitystarpeita. Oheisessa kuvassa hahmotetaan sitä, miten kompetenssien ...

Lue lisääLeadership-taitojen merkitys organisaatiolle

Anssi Balk
Mieltäni on pitemmän aikaa vaivannut se, miten vähän yrityksissä reflektoidaan kompetenssimallien käyttöä. En oikein ole osannut muotoilla tätä tunnetta, mutta yritän tässä artikkelissa. Kompetenssimallit ovat organisaatioissa todella suosittuja; niiden käyttö ...

Lue lisääNäin kompetenssit ennustavat

Anssi Balk
Esitin edellisessä artikkelissa, että työtehtävien kompleksisuudessa on eroja riippuen siitä, miten selkeästi/hienojakoisesti tavoite ja toimintatavat sinne pääsemiseksi on rajattu. Tämä asettaa myös piilotettuja mentaalisia vaatimuksia työntekijöitä kohtaan. Työntekijöiden täyden potentiaalin ...

Lue

Anssi Balk
Yrityksen näkökulmasta talent on yksilön kykyä käyttää harkintaansa kompleksisten liiketoiminnan ongelmien ratkaisussa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Prahalad & Hamelin (1990) mukaan työntekijöiden kompetenssi on paljon enemmän kuin yksittäinen ammatillinen taito, vaan ...

Lue lisääTalent management

Anssi Balk
Tässä talent management -artikkelisarjan osassa lähestyn talentin käsitettä liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta. Viime vuosisadan lopulle asti yritykset toimivat suhteellisen ennustettavassa toimintaympäristössä. Tämä tarkoitti sitä, että päämäärä ja tapa jolla sinne päästään ...

Lue lisääTalent

Blogi

Ajatuksia metataidoista ja aikuisiän kehityspsykologian soveltamisesta työelämään.

Arkistot
Blogin kategoriat