Päätöksenteko taidot

Hyödyntää erilaisia päätöksenteon työkaluja ja taitoja kompleksisissa tilanteissa, kuten tunnistaa ongelman lähteen, kerää tietoa, määrittää tavoitteet, toimeenpanee päätökset ja arvioi tuloksia.

Jätä kommentti