Yhteistyö- ja osallistamistaidot

Ymmärtää yhteistyön merkityksen ja omaa kyvyn tuoda muita mukaan päätöksentekoonsa ja fasilitoida prosessia. Harkitsee, mikä osallistamisen taso on sopiva mihinkin päätöksentekotilanteeseen.

Jätä kommentti