Arviointimenetelmät

Arviointi-menetelmät

Teoriat kehitystasoista eivät ole mitään nojatuolipsykologiaa, vaan pohjautuvat tieteellisiin arviointimenetelmiin. Kehityspsykologisen arvioinnin toteutus luotettavasti on merkittävästi paljon haastavampaa kuin rastiruutuun-menetelmiin perustuva testaus. Meillä on yli kymmenen vuoden asiantuntemus eri menetelmien käytöstä organisaatioissa.

Katsaus kehityksellisen arvioinnin historiaan

Kehityspsykologiset tutkimuksessa ihmisille annetaan pohdittavaksi eri tyyppisiä dilemmoja. Satojen haastatteluiden jälkeen vastauksista alkaa hahmottua tiettyjä syvärakenteita, joiden arviointiin kehitetään periaatteet, varmistetaan niiden luotettavuus ja validioidaan kehityksellinen ulottuvuus vuosia kestävillä pitkittäistutkimuksilla. Vuosikymmenten saatossa tutkijat ovat tarkastelleet kehitystä antamalla heille pohdittavaksi dilemmoja eri elämän osa-alueilla. Linkkejä klikkamalla näet esimerkkidilemman.

Kukin tutkija kehittivät oman mallinsa kehitystasoista ja näihin liittyvän arviointimenetelmän. Mallien ja menetelmien väliltä löytyy suuria yhtäläisyyksiä, sillä tutkijat ovat olleet tietoisia toistensa työstä. Kyseessä on yli vuosikymmenten jatkunut tutkimusperinne. 

1980-luvulla Kurt Fischer ja Michael Commons kehittivät omat teoriansa ja arviointimenetelmänsä kognitiivisesta kehityksestä, jotka olivat riippumattomia kontekstista. Kognitiivinen kehitys on mitattavissa yhdellä suureella, joka on hierarkinen kompleksisuus, vähän niin kuin lämpötilaa voidaan mitata eri tilanteissa celsius-asteikolla. 

1980-luvulla Kurt Fischer ja Michael Commons kehittivät kontekstiriippumattomat teoriat ja arviointimenetelmät kehityksestä. Ne tarjosivat mahdollisuuden arvioida vastauksia kaikkiin edellä mainittuihin dilemmoihin, siten että arvioinnin tulokset korreloivat erittäin vahvasti alkuperäisten tutkijoiden kontekstisidonnaisiin arviointimenetelmiin. Ajattelun kehitykselle oli luotu yhteinen mittari tai mittatikku nimeltään hierarkinen kompleksisuus, jolla on mahdollista mitata kehitystä eri tilanteissa, vähän kuin lämpötilaa mitataan lämpömittarilla. 
 
1990-luvulta lähtien Theo Dawson kehitti Lecticaalisen menetelmän, joka nopeutti hierarkisen kompleksisuudenarviointia ja mahdollisti lopulta sen koneellisen arvioinnin. Organisaatioiden kannalta kontekstiriippumattomuus tarkoittaa mahdollisuutta tehdä kehityspsykologisen arviointeja erilaisten erilaisten johtamissimulaatioiden pohjalta (tässä LDMA:ssa on kyse). Lisäksi myöhemmin tuleva arvioinnin koneellinen teko tulee laskemaan sen kustannuksia ja nopeuttamaan arviointiprosessia. Lectican menetelmällä tehdyt tutkimukset on julkaistu arvostetuissa tieteellisissä julkaisuissa ja se täyttää tarkimmat tieteelliset kriteerit. Sen tieteelliseen luotettavuuteen on mahdollista perehtyä täällä

Lauseentäydennystesti

Käytämme mielen toimintalogiikat -arvioinnissamme lauseentäydennystestiä, joka poikkeaa lähtökohdiltaan edellä mainitusta tutkimusperinteestä. Menetelmän kehitti alunperin professori Jane Loevingerin 1950-70-luvuilla, jonka jälkeen lukuisat konsultit ja tutkijat ovat kehittäneet sitä edelleen mm. työelämän käyttöön. Loevingerille oli tärkeää, että hänen mallinsa perustuu tiukasti lauseentäydennystestistä saatuun dataan ja sen tilastolliseen analyysiin. Hän julkaisi teoriansa siitä, mitä testi mittaa (egon kehitys), vasta vuonna  1976 tehtyään ryhmineen asiasta empiirisestä tutkimusta 20 vuotta.

Vuosien saatossa lauseentäydennystestiä on käytetty sadoissa tutkimuksissa ja siihen on viitattu kymmenissä tuhansissa tieteellisissä artikkeleissa. Kyseessä on yksi luotettavimmista ja laajimmin käytetyistä aikuisiän kehitystä mittaavista instrumenteista. Täältä voit ladata tarkemman katsauksen menetelmän luotettavuudesta.  

Lauseentäydennystesti on menetelmänä kevyempi eli se on nopeampi täyttää ja arvioida kuin muut kehityspsykologiset testit. Teoreettisilta lähtökohdiltaan se on hyvin lähellä Robert Keganin teoriaa identiteetin kehityksestä, minkä vuoksi yleensä valmennuksessa tai haastattelussa pyrimme varmentamaan tuloksen oikeellisuuden lyhyellä otteella subjekti-objekti -haastattelua.

Menetelmät

MIELEN TOIMINTALOGIIKAT

Mielen toimintalogiikat profiili on kehittämämme suomenkielinen työkalu, jonka avulla kehityksellinen näkökulma voidaan tuoda helposti coachingiin tai tiimivalmennuksiin. 

LDMA

Lectical Decision Making Assessment (LDMA) on englanninkielinen päätöksentekosimulaatio, jota voidaan käyttää johtajien ajattelutaitojen arviointiin ja valmennukseen. 

Heinzin dilemma

Heinzin vaimo sairastaa syöpää. Paikallinen apteekkari on kehittänyt lääkkeen, joka voisi parantaa vaimon. Lääkkeen valmistuskustannukset ovat 100 euroa, mutta apteekkari pyytää tuotteesta 1 000 euroa. Heinz saa kerättyä 500 euroa, mutta apteekkari ei suostu myymään lääkettä halvemmalla eikä antamaan maksuaikaa.

Hyvä elämä

 1. Mitä on hyvä elämä?
  a) Miksi se olisi hyvää?
  b) Luuletko että ideasi hyvästä elämästä olisi hyvä kaikille?
  c) Miksi, miksi ei?
 2. Minkälaista työtä pitäisit hyvänä?
  a) Miksi se olisi hyvä?
  b) Miten ideasi hyvästä työstä istuu ideaasi hyvästä elämästä?

Geenimanipulaatio

Viime aikoina on keskusteltu paljon geenimanipuloitu ruoan turvallisuudesta. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan geenimanipuloitu ruoka on vaarallista, koska se sisältää ennalta arvaamattomia terveys- ja ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi eläinkokeissa on geenimanipuloidun ruoan todettu aiheuttaneen muutoksia hiirten ja lehmien elimistöön tai johtaneen jopa eläinten kuolemaan. Kuitenkin monet asiantuntijoista ovat sitä mieltä, että geenimanipuloitu ruoka ei ole vaaraksi ihmisen terveydelle. Päinvastoin, sen ansiosta saamme laadukkaampaa ruokaa, joka on tuotettu ympäristöystävällisemmillä tuotantotavoilla.

Kysymykset

 1. Mitä ajattelet näistä väittämistä?
 2. Miten tulit tuohon johtopäätökseen?
 3. Mihin perustat näkemyksesi?
 4. Voitko koskaan olla varma siitä, että kantasi tähän asiaan on oikea? Miten, tai miksi et?
 5. Kuinka on mahdollista että ihmisillä on erilaiset näkemykset tästä aiheesta?

Turhautuminen

Jos ajattelet hetkeä jossa olit tilanteessa, johon et ollut halunnut, jossa tunsit itsesi täysin turhautuneeksi, ja kyvyttömäksi tehdä asialle mitään, mitä nousee pinnalle? 

Tilaa uutiskirje

Ja olet perillä uusista tapahtumista, sisällöistä ja palveluista.