Mielen
toimintalogiikat

Mielen toimintalogiikat on ainoa suomeksi saatavilla oleva aikuisiän kehityspsykologiaan pohjautuva valmennustyökalu. 

Seitsemän toimintalogiikkaa

Arviointi perustuu vuosikymmenien mittaiseen tutkimusperinteeseen siitä, miten ihmisten ajattelu ja tunne-elämä kehittyvät aikuisiällä. Tätä kehitystä voidaan kuvata tasoilla (eli mielen toimintalogiikoilla), joista jokainen rakentuu aikaisemmilla tasoilla saavutetun ymmärryksen pohjalle. Arviointi ja valmennusprosessi auttavat sinua tunnistamaan luontaisimmat toimintalogiikkasi ja kehityksesi kannalta hedelmällisimmät / polttavimmat teemat.  

Palautteen osa-alueet

Arvioituamme vastauksesi lauseentäydennyslomakkeeseen, toimitamme tuloksista raportin, jossa nykyistä toimintalogiikkaasi tarkastellaan konkreettisemmin seitsemän osa-alueen tai teeman valossa. Työkalu toimii kompassina, joka ohjaa sinun ja valmentajasi huomion olennaisimpien haasteiden ja kehityksellisten ikkunoiden äärelle. 

Mitä kehittyminen ja kasvu minulle henkilökohtaisesti tarkoittavat ja kuinka näkemykseni tästä teemasta on muuttunut? Miten määrittelen saavutukset ja epäonnistumisen? Millaisia odotuksia minulla on coachingia kohtaan?

Millaisten ajattelutapojen ja ihmiskäsityksen varassa tunnen tällä hetkellä itseni ja muut ihmiset? Kuinka voisin kehittää joustavamman ja enemmän näkulmia omaavan tavan suhtautua itseeni ja muihin? 

Mikä on suhteeni negatiivisiin tunteisiin ja kuinka ylläpidän hyvinvointiani? Kuinka voisin harjoittaa kykyäni olla läsnä ja tarkkailla tunteitani ja kehoni viestejä nykyhetkessä?

Miten rakennan yhteistyötä ja dialogia toisten kanssa? Millaisia taipumuksia minulla on vuorovaikutustilanteissa ja kuinka muutan niitä? Mikä on suhteeni valtaan? 

Missä määrin olen tietoinen tulkinnoista, joita teen kohdatessani ongelmia? Osaanko kyseenalaistaa ongelman asettelun ja nähdä sen toisella tapaa? Kuinka arvioin ratkaisuvaihtoehtoja? Miten suhtaudun toisten osallistamiseen päätöksenteossa?

Mitä ajattelen ja teen kohdatessani erilaisia näkemyksiä tai konflikteja? Mikä saa minut kriittiseksi?

Mikä merkitys palautteella ja toisilla ihmisillä on omalle kehitykselleni? Kuinka tulkitsen ja hyödynnän sitä?

Usein kysyttyä

Arvioinnissa sinua pyydetään täyttämään elektroniselle lomakkeelle 18 kpl lauseenalkuja, kuten “Hyvä pomo…” tai “Kun minua kritisoidaan…”. Lomakkeen täyttäminen sen täyttäminen ajatuksella kestää 20-30 minuuttia. Saat palautteen yleensä muutamassa arkipäivässä. Prosessiin kuuluu myös ennen purkusessiota täytettävä reflektiolomake. 

Vuosien saatossa lauseentäydennystestiä on käytetty sadoissa tutkimuksissa ja siihen on viitattu kymmenissä tuhansissa tieteellisissä artikkeleissa. Kyseessä on yksi luotettavimmista ja laajimmin käytetyistä aikuisiän kehitystä mittaavista instrumenteista.

Tarkemman kuvauksen lauseentäydennystestin tieteellisestä luotettavuudesta löydät tästä linkistä

Mielen toimintalogiikat -arviointi perustuu professori Jane Loevingerin 1950-70-luvuilla kehittämään lauseentäydennystestiin ja egon kehityksen -teoriaan, sekä työhön jota lukuisat konsultit ja tutkijat ovat tehneet soveltaessaan sitä työelämän käyttöön. Loevingerille oli tärkeää perustaa näkemyksensä tiukasti lauseentäydennystestistä saamaansa dataan ja sen tilastolliseen analyysiin. Hän julkaisi teoriansa siitä, mitä testi mittaa, vasta vuonna 1976 tehtyään siitä empiiristä tutkimusta 20 vuotta.

Palauteraportissa hyödyntämämme seitsemän osa-aluetta kuvaava malli on allekirjoittaneen (Anssi Balk) kehittämä. Mallin ansiosta kehityksellistä palautetta on helpompi lähestyä osana coaching prosessia.

Mielen toimintalogiikat -arviointi on ensisijaisesti suunniteltu katalysoimaan oppimista ja kasvua. Sen tarkoitus ei ole mitata suoriutumista työtehtävissä emmekä suosittele tekemään tärkeitä päätöksiä sen tulosten pohjalta. Henkilöarvioinneissa käytän sitä yhtenä monista menetelmistä, joissa pääpaino on psykologin haastattelussa, johon on sisällytetty kehityksellisiä valmiuksia kartoittavia tieteellisiä haastatteluformaatteja.

Jos olet kiinnostunut kehityksellistä näkökulmaa ja testausta päätöksenteon tueksi, suosittelen Lectican LDMA -menetelmää, joka mittaa erittäin luotettavasti työtehtävien kannalta relevantteja taitoja, tavalla joka voidaan suhteuttaa helpommin tehtävän vaatimuksiin.

Kyllä. Olen tehnyt useita koko ryhmää koskevia Mielen Toimintalogiikat -arviointeja. Profiilin tekeminen kestää kultakin henkilöltä 20-30 minuuttia, minkä lisäksi jokaisen kanssa käydään 60-90 minuutin mittainen yksilöllinen purku. Tulosten pohjalta on mahdollista räätälöidä valmennuskokonaisuuksia vastaamaan paremmin ryhmän kehitystarpeita. Tulokset antavat varsin kuvan tiimin kehityksellisestä monimuotoisuudesta ja mahdollisista haasteista.

Jos olet kiinnostunut alussa/lopussa -tyyppisestä arvioinnista osaksi yli vuoden kestävää valmennuskokonaisuutta, suosittelen tutustumaan Lectican työkaluihin, jotka soveltuvat tarkoitukseen paremmin. Lisätietoja tiimien kehittämisestä tästä näkökulmasta löydät täältä. 

Kehityksen myötä ongelmat eivät katoa elämästämme mutta suhteemme niihin muuttuu. Sama teema, kuten tunneäly tai palautetaidot, näyttäytyy hyvin erilaisena riippuen siitä missä vaiheessa omaa kehitystaivaltaan henkilö on.

Useimpien ihmisten vastaukset lauseentäydennykseen  ilmentävät kahta tai useampaa toimintalogiikkaa. Raportti antaa palautetta kahdelle tasolle tyypillisistä käyttäytymis- ja ajattelumalleista, joiden dynaamiikkaa vertailemalla arvioitavan on mahdollista saada selkeä kuva siitä missä itse seisoo näiden suhteen. Tarkastelutavassa pyritään dynaamisuuteen välttää lokerointi. Vertikaalisen kehityksen ylikorostamisella on usein kielteisiä vaikutuksia, minkä vuoksi sovellamme mielen toimintalogiikoita valmennukseen varsin “kevyesti”.

Edellinen asia huomioiden, olemme myös sitä mieltä, että kehitykseen liittyy monia työelämän näkökulmasta positiivisia piirteitä, kuten nämä:

  • Ihmiset tarvitsevat vähemmän varmuutta ja voivat hyväksyä epäselvyyttä. Tästä on hyötyä esimerkiksi käsiteltäessä monimutkaisia ideoita.
  • Kyky hyödyntää toisten ihmisten ja sidosryhmien kuten asiakkaiden näkökulmia osana toimintaansa ja päätöksentekoaan.
  • Kyky kyseenalaistaa ja kehittää olemassa olevia käytäntöjä.

Aloita matkasi

Olipa kiinnostuksesi sitten ammatillinen tai henkilökohtainen, voi Mielen toimintalogiikat -profiili auttaa sinua saavuttamaan paitsi haluamasi tulokset myös selkeyden siitä, mitä kehittyminen ihmisenä voisi tarkoittaa juuri sinulle.

Tee arvionti

Saat sovittua arvioinnin ja sen purun olemalla yhteydessä johonkin valmentajistamme.
Tutustu valmentajiin

Sertifioidu valmentajaksi

Suunnittelemme järjestävämme koulutuksen työkalusta kiinnostuneille valmentajille. Kerro jos olet kiinnostunut ja lähetämme lisätietoa.
Ota yhteyttä

Hyödynnä organisaatiossa

Sparraan mielelläni kanssasi siitä, miten arviointia voisi soveltaa organisaationne haasteisiin.
Ota yhteyttä

Valmentajat

Saat lisätietoja arvioinnista ja sen tekemisestä olemalla yhteydessä Mielen toimintalogiikat -profiilin purkuun erikoistuneista coacheista. 

Anssi Balk

Psyk.M, DI

Anssi toimii psykologiyrittäjänä Metataito Klinikka Oy:ssä. Hän on käyttänyt kehittämäänsä mielentoiminta logiikat -arviointia yli kymmenen vuoden ajan.

+358 50 436 2324

Minna Sütö

MA, Certified Business Coach

Minna toimii valmentajayrittäjänä Creative Compass Oy:ssä. Hänellä on laaja kokemus henkilöstöjohtamisesta ja kehityksellisestä coachingista.

+358 40 512 32 96