Coaching

Koetko tarvitsevasi Coachingia? Voimme tukea sinua kohtaamaan elämän eteesi heittämät viheliäiset haasteet, ja kehittämään siinä tarvittavia resursseja ja metataitoja. 

Lähestymistapamme

Coaching-keskusteluidemme lähtökohtana on kuilu pyrkimystesi ja nykyisen todellisuutesi välillä. Se edustaa mahdollisuutta harjoittaa johtajuutta ja tuo sinulle motivaatiota kehittyä. Keskustelumme pyrkimys ei kuitenkaan ole yksinomaan määrätyissä tavoitteissa tai ratkaisuissa ongelmiin. 
 
Coaching on keskustelu, joka auttaa sinua linkittämään kehittyvän sisäisen maailmasi ulkoisessa ympäristössä kohtaamiisi haasteisiin. Olemme kiinnostuneita siitä, miten sisäisessä maailmassasi rakennat merkityksiä ja otat tolkkua asioista. Sitä mukaa kun ymmärryksesi itsestäsi, toisista ja ympäristöstäsi kasvaa, tavoitteilla on tapana muuttua. Jos tavoitteet eivät muutu coaching-prosessin aikana, siitä on tuskin ollut kovinkaan paljon hyötyä.
 
Coachina haluan evästää sinut suuremmalla kyvykkyydellä valmentaa itse itseäsi. Jotta voin tehdä sen, haluan ensin ymmärtää missä määrin sinulla jo on tätä kyvykkyyttä. Tämän arviointiin minulla on psykologina laaja työkalupakki. Arviointityökalumme eivät ole tylsiä yksi-risti-kaksi lomakkeita, vaan ne laittavat sinut oikeasti pohtimaan asioita, mikä voi jo itsessään johtaa oivalluksiin. Tulosten avulla voimme keskittyä coachingissa alueisiin ja kysymyksiin, joista on eniten hyötyä kehityksellesi. Tämä lähestymistapa on viime vuosina levinnyt enenevässä määrin valmentajien keskuudessa maailmalla. 

Oletko itse valmentaja?

Koulutamme coacheja soveltamaan työhönsä ymmärrystä säännönmukaisuuksissa ihmisten kehittymisessä. Siitä on heille hyötyä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Kehittää suuntavaistoa valmentajana ja kykyä tukea asiakkaita asettamaan realistisia ja mielekkäitä tavoitteita
  • Auttaa räätälöimään valmennusprosessin vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita
  • Auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisia valmiuksia ja lähtökohtia muuttua
  • Kehittää coachin omaa ymmärrystä itsestään ja tavastaan auttaa muita
Tarjoamme valmentajille mahdollisuuden sertifioitua kehittämäämme Mielen toimintalogiikat -työkaluun, joka on ainut suomeksi saatavilla oleva menetelmä, joka antaa luotettavan arvion kehitystasoista.
"Jokaisen coachin tulisi tuntea kehityspsykologista teoriaa."
David Clutterbuck
Professor

Coaching-työkalut

Kehityspsykologiset teoriat pohjautuvat testimenetelmiin, jotka tekevät näkyväksi erilaisuuden ihmisten kyvyissä toimia kompleksisuudessa. Tuomalla nämä työkalut osaksi coaching-prosessia voimme nopeammin nostaa esille olennaisia teemoja ja kasvumahdollisuuksia sekä muodostaa niihin liittyviä konkreettisia oppimistavoitteita yhdessä valmennettavan kanssa. Jo pelkkä arviointiemme teko laittaa sinut pohtimaan syvemmin omaa ajattelua ja sille luonteenomaisia uomia.

Lectical Decision Making Assessment

LDMA on englanninkielinen valmennustyökalu niille, jotka haluavat tosissaan kehittää omaa systeemiajattelu- ja päätöksentekokykyään. Pyydämme sinua kirjoittamaan esseen siitä, mitä antamassamme päätöksentekotilanteessa tulisi mielestäsi ottaa huomioon ja miten toimia. Tehtävässä ei ole aikarajaa. Haluamme sinun tosissaan näyttävän, mitä ajattelusi on parhaimmillaan. Palaute tekee näkyväksi ajattelusi taustalla olevat rakenteet, ja miltä seuraavan tason ajattelu työhösi liittyvissä haasteissa voisi näyttää.

Kehityksen ulottuvuudet

Kehityksen ulottuvuudet on suomenkielinen työkalu, jonka avulla kehityspsykologinen näkökulma on helppo tuoda osaksi coachingia. Työkalun täyttäminen vie puoli tuntia ja tuloksena saat objektiivisen näkökulman omaan kehitykseesi sekä rutkasti palautetta. Klikkaa ja lue lisää.

Tilaa uutiskirje

Ja olet perillä uusista tapahtumista, sisällöistä ja palveluista.