Testaa millaisesta mindsetistä käsin kohtaat konfliktit

Kohdatessamme erimielisyyksiä meillä on tapana toimia automaattisesti määrätynlaisesta ajattelutavasta käsin. Vastaamalla kuuteen kysymykseen, saat palautetta toimintasi taustalla olevasta mindsetistä sekä suosituksen taidoista, joita soveltamalla voit kohdata konfliktit jatkossa piirun verran elegantimmin.

Useimpien ihmisten käyttäytyminen konfliktitilanteissa vaihtelee: Joskus toimit tunteen vallassa reaktiivisesti joskus sinulla on enemmän etäisyyttä ja kykyä reflektoida. Sen vuoksi yksiselitteisen vastauksen antaminen ei välttämättä ole mahdollista. Vaihtoehdot ovat kypsyysjärjestyksessä.

Valitse vaihtoehdoista se, joka tuntuu sinusta osuvimmalta ja merkityksellisimmältä.
Vastaaminen itsessään tarjoaa mahdollisuuden reflektoida itseäsi eri näkökulmista.