Reinventing Organizations

Lalouxin Reinventing Organizations on ensimmäinen Suomessa suuren yleisön tietoisuuteen noussut kirja, jonka taustalla on kehityspsykologisia ajatuksia. Kirjan alkuosassa esitellään spiral dynamics -teoria kulttuurillisesta evoluutiosta. Spiral dynamics väreineen ei ole suoraan sovellettavissa yksilöissä nähtävien kehityksellisten erojen tarkasteluun organisaatioissa, koska se tarkastelee kulttuurissa nähtäviä paradigmoja. Malli ei myöskään perustu empiiriseen tieteelliseen tutkimukseen.

Kirjan myötä on alettu laajasti puhua itseohjautuvuudesta, joskin termin merkitys on keskustelussa usein epäselvä. Kehityspsykologista näkökulmaa yksilöiden ja tiimien itseohjautuvuuteen kirja ei tarjoa samalla tavalla kuin esimerkiksi suosittamani kirja Dynamic Collaboration.

Lukuvinkit

Suosituksia aikuisiän kehityspsykologiaa käsittelevistä kirjoista ja luennoista.

Tilaa uutiskirje

Ja olet perillä uusista tapahtumista, sisällöistä ja palveluista.