Metataidot

Suhde Kokemukseeni

Uteliaisuus

Läsnäolo

Miten tietoinen olet nykyhetkessä nousevista kokemuksistasi?

Kompleksisuus

Tunneketteryys

Miten suhtaudut negatiivisiin tunteisiin ja stressiin?

Adaptaatio

Elämän tasapaino

Miten ylläpidät tuottavuuttasi, energiatasoasi ja hyvinvointiasi?

Suhde Tarinaani

Nähdyksi tuleminen

Miten suhtaudut siihen, mitä muut ajattelevat sinusta?

Minäkäsitys

Miten moniulotteista tarinaa kerrot itsellesi siitä, kuka olet? 

Merkityksellisyys​

Miten toimintasi ilmentää sitä, kuka olet ja mikä on sinulle tärkeää? 

Suhde Ihmisiin

Näkökulmittaminen

Missä määrin otat huomioon toisten ihmisten tavan kokea ja ajatella asioista?

Konfliktinavigointi

Miten käyt vaikeita keskusteluita ja kohtaat erimieltä olevat ihmiset? 

Yhdessäohjautuvuus

Miten pyrit vaikuttamaan toisiin ja rakentamaan yhteistyötä? 

Suhde Asioihin

OPPIminen

Miten suhtaudut oppimiseen ja ajattelusi kehittämiseen?

Päätöksenteko

Kuinka teet päätöksiä epäselvissä ja kompleksisissa tilanteissa?

Muutosjohtaminen

Millaisia kehittämisen mahdollisuuksia tunnistat ja kuinka toimeenpanet ne?