Tiimien valmennus

Tiimillä on keskeinen rooli työntekijöiden sitoutuneisuuden, motivaation ja kasvun kannalta. Uraauurtava lähestymistapamme auttaa näkemään tiiminne haasteet ja mahdollisuudet uudessa valossa.

Lukuvinkki:

Lähestymistapamme

Oletko koskaan ajatellut tai huomannut, että kaksi tiimiläistä voi ymmärtää saman tilanteen tai asian hyvin eri tavalla? Mikä merkitys näillä eroavaisuuksilla ihmisten tavoissa rakentaa merkityksiä on tiimien toiminnalle?

Tiimin menestys ei ole kiinni vain selkeistä tavoitteista ja niiden toimeenpanosta. Tärkeää on myös tiimin kyky käydä dialogia kohtaamistaan haasteista, ja integroida erilaisia näkökulmia. Tavoitteena on kollaboratiivinen älykkyys

Tiimin dialogin kehittämiseksi tulee ymmärtää myös dialogia, jota tiimin jäsenet käyvät sisäisesti itsensä kanssa – toisin sanoen heidän ajatteluansa ja tapaansa rakentaa merkityksiä. Tiimin itseohjautuvuus ja dialogi ovat jatketta tiimin jäsenten ajattelun joustavuudelle ja yksilöllisille valmiuksille itseohjautua. 

Useimmat näkökulmat tiimien kehittämiseen keskittyvät behavioraalisesti työkaluihin tai käyttäytymispiirteisiin, ja sivuuttavat tämän ajattelun ja dialogin laatuun ankkuroituvan näkökulman. Työskentelytavassamme painopiste ja konteksti ovat tiimin ajankohtaiset tavoitteet ja haasteet. Autamme kuitenkin näkemään ne uuden linssin läpi, käyttämällä työkaluja, jotka tekevät näkyviksi tiimissä tällä hetkellä aktiivisena olevat tavat rakentaa merkityksiä, ja kuinka ne linkittyvät tiimin tavoitteisiin. Mitä kompleksisempien haasteiden parissa tiimi työskentelee, sitä kehittyneempää ajattelua ja metataitoja tiimiltä edellytetään. 

Tiimidynamiikka

Mitä jos haasteet tiimien toiminnassa juontaisivat juurensa pikemminkin eroihin jäsenten ajattelu- ja reflektointitaidoissa kuin persoonallisuuspiirteissä? Kehityspsykologisissa arvioinneissa havaitaan jatkuvasti, että useimmat tiimit ovat kehityksellisesti monimuotoisia. Autamme tiimejä voi ymmärtämään tätä pinnan alla olevaa monimuotoisuutta ihmisten tavoissa ymmärtää oma työnsä ja tiimin tavoitteet, ja kanavoida ne oikealla tavalla. 

Riippuen tilanteesta, tiimin kehityksellinen profiili voi olla joko ylöspäin vain alaspäin suuntautunut. Tiimissä, jossa vallitsee ylöspäin suuntautunut noste, yksilöt kehittyvät luonnostaan ja syntyy liiketoiminnankin kaipaamia tuloksia. Toisissa tiimeissä kehityksellinen monimuotoisuus johtaa alaspäin suuntautuvaan tiimidynamiikkaan, mikä on merkittävä este tiimin kyvylle saavuttaa tavoitteitaan ja uudistua.

YLÖSPÄIN

Ylöspäin suuntautunut tiimi

Enemmistö haluaa seurata jäseniä, jotka ajattelullaan laajentavat näkemystä tiimin haasteen luonteesta. Tiimi kykenee reflektoimaan ja ohjaamaan dynaamisesti omaa toimintaansa sekä ajattelemaan uudelleen kontekstin, jossa he toimivat.

Alaspäin suuntautunut tiimi

Vähemmän joustavasti ajattelevat henkilöt, toimivat esteenä jaetun eri näkökulmia integroivan suunnan muodostumiselle. Kapeakatseisuus ja oman edun puolustaminen voittavat yhteistyön. Tiimi tuottaa yksioikoisia ratkaisuja kompleksisiin ongelmiin.

ALASPÄIN

Kiinnostuitko?

Tiimivalmennusta edeltää aina esimiehen itsensä tekemä arviointi. Näin ymmärrät mistä lähestymistavassamme on kyse, ja miten se poikkeaa aiemmista kokemuksistasi. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Anssi Balk

Tilaa uutiskirje

Ja olet perillä uusista tapahtumista, sisällöistä ja palveluista.