Leadership Agility

Tämä kirja kannattaa lukea, jos haluat ymmärtää paremmin eri kehitystasojen tapaa toimia johtajana. Kirja käyttää tässä samaa viitekehystä kuin Mielen toimintalogiikat -arviointimme.

Lukuvinkit

Suosituksia aikuisiän kehityspsykologiaa käsittelevistä kirjoista ja luennoista.