Oppimisalusta

Metataito Klinikka on innovatiivinen modernia teknologiaa ja oppimismuotoilua hyödyntävä työkalu, joka lisää valmennusprosessien vaikuttavuutta. 

hybridicoaching

inhimillisyys + vaikuttavuus

Uskomme, että digitaalinen ympäristö ja coaching ovat yhdessä enemmän. Tarkoituksemme ei ole korvata valmentajaa, vaan auttaa häntä keskittymään niihin asioihin, jotka tuottavat todennäköisimmin hedelmää.

Digioppimisen haasteet

Informaatioähky

Kesken jättäminen

Coachingin haasteet

Agenda ehtii unohtua

Coaching ei skaalaudu

Mitä asiantuntijat sanovat meistä

"Metataitoklinikka vastaa innovatiivisella tavalla modernin oppimisen haasteisiin yhdistäen digitaalisen, asynkronisen oppimisen reflektiiviseen coaching-prosessiin. Hybridi-lähestymistapa kannattelee oppimisprosessia, auttaa laajentamaan ymmärrystä ja syventämään opittua osallistujan omassa kontekstissa. Lähestymistapa luo edellytyksiä sille, ettei opittu jää abstraktiotasolle vaan todella siirtyy osallistujan arkeen tuottamaan arvoa."
Camilla Havanka
Learning Experience Designer
Muutosvalmius Oy
"Metaskill Clinic combines creatively two key ingredients for supporting your development; a simple assessment that helps you calibrate where you are at in your journey with identifying relevant skills to help you go forward. This can be a powerful way to fuel your growth!"
Jonathan Reams
Editor of Maturing Leadership
Professor at NTNU and Consultant

Alustan sisältö

Kaikki tarjoamamme valmennusmodulit sisältävät seuraavat elementit.

Chatbot-coaching

Sen lisäksi, että tapaat metataitovalmentajasi livenä, teillä on tapaamistenne välissä digitaalista mikrocoaching-sessiota. Kun olet etukäteen chatissa reflektoinut ja kertonut valmentajallesi, mikä on sinulle tärkeää, voitte tavatessanne jatkaa siitä, mihin digialustalla jäitte ja pureutua suoraan asioiden ytimeen sekä konkretiaan

ESIMERKIT videolla

Olemme kehittäneet alustallemme yhdessä ArtSense Oy:n kanssa draamaa hyödyntävän digitaalisen MindsetForum -valmennustyökalun. Siinä näyttelijä Carl-Kristian Rundman havainnollistaa taipumuksia, joita eri mindsetistä käsin toimivilla johtajilla on tutkimuksissa tunnistettu olevan. 

Menetelmä näyttää konkreettisesti, miten metataitojen kehittyminen ilmenee käytännössä. Se auttaa myös sinua tunnistamaan taidot, joissa voisit kehittyä, sekä samaistumaan omaan ”growth mindsettiisi”.

TaitokartAT

Taitokartat auttavat sinua näkemään työelämässä tarvitsemiesi taitojen moninaisuuden, ja tunnistamaan kehityksesi kannalta keskeiset osa-alueet ja niiden väliset yhteydet.

Taitokortit

Valitse sinulle räätälöidyistä taitokorteista ne, jotka tunnistat erityisen hyödyllisiksi, ja joissa haluaisit valmennusprosessin myötä tulla paremmaksi. Lähestymistavassamme painotetaan mielekkäiden oppimistavoitteiden asettamista, tiedon soveltamista käytäntöön ja hankittujen kokemusten reflektointia. 


Metataito Klinikka

Coaching-työkalu, kehitetty vuodesta 2008.

Chatbot-teknologia täydentää sertifioitua ammattivalmentajaa.

12 metataito modulia, jotka sisältävät:

 • 48 metataitoja havainnollistavaa videota (3-8 min/kpl)
 • 400+ mindsettien ilmenemistä havainnollistavaa taipumusta
 • 200+ eri mindseteille räätälöityjä harjoitusta
 • 12 taitokarttaa

Markkinoiden ainoat suomenkieliset vertikaalista kehitystä mittaavat arviointimenetelmät:

 • Psykologin toteuttama Mindset-analyysi
 • Tekoälyä hyödyntävä Metataito-simulaatio
 • Metataito 360 (tulossa 2022)

Pyydä Esittely

Keskustelemme mielellämme kanssasi siitä, miten Metataito klinikkaa voisi hyödyntää teidän tarpeisiinne.

Mindset-analyysi

Tieteellinen luotettavuus
Jane Loevinger (1918-2008)
Jane Loevinger (1918-2008)

Metataito Klinikan käyttämä virkkeentäydennys analyysimenetelmä on suomenkielinen ja hieman modifioitu versio Professori Jane Loevingerin alunperin 1950-70-luvuilla kehittämästä tieteelliseen instrumentista nimeltä Washington University Sentence Completion Test (WUSCT). Vuosien saatossa tätä menetelmää on käytetty sadoissa tutkimuksissa ja väitöskirjoissa, joissa on tutkittu egon kehityksen merkitystä lukuisilla muilla elämän osa-alueilla. Metataito Klinikan lailla maailmalla useat muutkin organisaatiot ovat kehittäneet tästä instrumentista oman johtajuuden kehittämiseen soveltuvan versionsa (esim. Global Leadership Profile, Leadership Development Profile, Maturity Assessment Profile ja Stages Assessments).

WUSCT on yksi maailman luotettavimmista ja laajimmin käytetyistä aikuisiän kehitystä mittaavista instrumenteista. Löydät alta on kolme testin tieteellisiä ominaisuuksia käsittelevää artikkelia, sekä laatimamme yhteenvedon näiden johtopäätöksistä.

Luotettavuus (reliability)

Arvioitsijareliabiliteetti: Erinomainen

Eri arvioijat ovat yksimielisiä kehitystasosta 85% kerroista

Uudelleentestausreliabiliteett: Hyvä

Jos henkilö tekee testin uudestaan, on tulos yleensä sama (r = 0.8)

Sisäinen luotettavuus: Erinomainen

Sillä, mitä tai minkä pituista testiversiota käytetään, ei ole juurikaan vaikutusta tulokseen (alpha = .85)

Sisäinen yhtenäisyys: Erinomainen

Erittäin korkea korrelaatio lauseenalkujen välillä (0.9)

Testissä arvaaminen ja huijaaminen on vaikeata. Henkilön asennoituminen vastaamiseen voi kuitenkin vaikuttaa tuloksiin +/-1 tasoa.

Pätevyys (validity)

Kasvovaliditeetti: Erinomainen
 • 9/10 ihmisestä kokee tuloksen kuvaavan heitä (GLP).
 • 95-98 % tapauksista asiakas ja valmentaja ovat yhtämieltä tuloksen kanssa palautekeskustelun jälkeen (Harthill Ltd)
Sisältövaliditeetti: Erinomainen

Se, mitä testi väittää mittaavansa vastaa sitä mitä se mittaa. Loevinger piti tärkeänä sitä, että teoria perustuisi ainoastaan testin antamiin empiiriseen dataan. Hän julkaisi teoriansa egon kehityksestä yli 20 vuotta testimenetelmän kehitystyön aloittamisen jälkeen!

Päällekkäisvaliditeetti
 • Vastauksen pituus: kohtalainen (.3)
 • Persoonallisuuspiirteet: vähäinen
 • Älykkyys: kohtalainen (.13 < r < .46)
 • Hierarkinen kompleksisuus: kohtalainen ( .0 < r < .5 )
Ulkoinenvaliditeetti: Hyvä

Tutkimusten mukaan korkeampi kehitystaso on yhteydessä…

 • Johtajuuden tehokkuus 360 arvioinnissa (.65), joka edelleen vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen (.66) (Anderson, 2015)
 • Toimitusjohtajan kyky viedä läpi onnistuneita muutoshankkeita (Rooke & Torbert, 1998)
 • Strateginen ajattelu ja muutosjohtaminen (Harris and Kuhnert, 2008; Strang and Kuhnert, 2009)
 • Kyky toimia menestyksekkäästi suurten epävarmuuksien keskellä (Merron, 1985)
 • Nojautuminen ulkoisiin auktoriteetteihin (Weathersby,1993)
 • Hands-on johtamisote (matalammat tasot) vs kyky delegoida tehtäviä ja keskittyä strategisiin asioihin (Hirsch,1988)
 • Kyky inspiroida muita (Bass & Avolio, 1990)
 • Yrityskonsulttien konsultointikompetenssiin (Bushe & Gibbs, 1990)
 • Kyvykkyys tehdä päätöksiä kollaboratiivisesti (Bushe & Gibbs, 1990; Givens, 1985; Merron, 1986)
 • Vallan käytön tyyli (Smith, 1980; Joiner & Josephs 2007)
 • Kypsempien defenssimekanismien käyttö johtajan ollessa interaktiossa ympäristönsä kanssa (Vaillant, 1993)

Lähteet

Bass, B.M. and Avolio, B.J. (1990), ”Developing Transformational Leadership: 1992 and Beyond”, Journal of European Industrial Training, Vol. 14 No. 5.

Bushe, G. R., & Gibbs, B. W. (1990). Predicting organization development consulting competence from the Myers-Briggs Type Indicator and stage of ego development. Journal of Applied Behavioral Science, 26(3), 337–357.

Paul T. Costa & Robert R. McCrae (1993) Ego Development and Trait Models of Personality, Psychological Inquiry, 4:1, 20-23

Harris, L. S., & Kuhnert, K. W. (2008). Looking through the lens of leadership: A constructive developmental approach. Leadership & Organization Development Journal, 29(1), 47–67

Hirsch, J. A. (1988). Toward a cognitive-developmental theory of strategy formulation among practicing physicians. Boston, Massachusetts: Boston University

Joiner, B., & Josephs, S. (2007). Leadership agility: Five levels of mastery for anticipating and initiating change. San Francisco: Jossey-Bass.

Merron, K. A. (1986). The relationship between ego development and managerial effectiveness under conditions of high uncertainty. Dissertation Abstracts International, 46, 3090A

Robert J. Anderson, William A. Adams. Mastering Leadership: An Integrated Framework for Breakthrough Performance and Extraordinary Business Results John Wiley & Sons, 30 Nov 2015

Rooke, D., & Torbert, W. R. (1998). Organizational transformation as a function of CEO’s developmental stage. Organization Development Journal, 16(1), 11–28.

Smith, S. E. (1980). Ego development and the problems of power and agreement in organizations. Dissertation Abstracts International, 41(5-B), 1962.

Strang, S. E., & Kuhnert, K. W. (2009). Personality and leadership developmental levels as predictors of leader performance. The Leadership Quarterly, 20(3), 421–433. 

Vaillant, G. E. (1994). Ego mechanisms of defense and personality psychopathology. Journal of Abnormal Psychology, 103(1), 44–50. 

Weathersby, R. (1993). Sri Lankan managers’ leadership conceptualizations as a function of ego development. In J. Demick & P. M. Miller (Eds.), Development in the workplace (p. 67–89). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.