Blogin arkisto:

Muutoksen johtaminen

Suomen parhaan työpaikan menestystekijät – Case Reaktor Oy

Olin kuuntelemassa Tuomas Routon esitystä  Suomen parhaana työpaikkana tunnetun Reaktor Oy:n menestystekijöistä. Käsittelen seuraavassa joitakin Reaktorin johtamisperiaatteita. Kaikki työ on HR työtä. Vaikka Reaktorissa työskentelee tällä hetkellä yli 120 henkilöä, ei HR:ää ole erotettu erilliseksi funktioksi.

Lue lisää »

Epävarmuuden hyväksyminen on tietotyön perusedellytys

Maailman muuttuminen ja monimutkaistuminen tarkoittaa sitä, että ihmisten täytyy ”sietää” työssään enemmän epävarmuutta. Epävarmuutta sietävä työntekijä kykenee positiivisesti kyseenalaistamaan totuttua, uskaltaa sanoa ”en tiedä”, ja ottaa päätöksissään huomioon myös ristiriitaisia näkökulmia.

Lue lisää »

Muutos haastaa johtajia kehittämään ajatteluaan

Muutosjohtaminen on jo hyvän aikaa pinnalla ollut käsite. Lähes jokaisen ajan hermolla oleva konsultin palveluihin kuuluu muutosjohtajuuskoulutusta. Perinteisesti johtajien osaaminen muutosjohtamisessa ymmärretään hänen omaksumiensa työkalujen, prossien ja malleihin valossa. Mutta onko hyvä muutosjohtaminen oikeasti lähtöisin

Lue lisää »

Blogi

Ajatuksia metataidoista ja aikuisiän kehityspsykologian soveltamisesta työelämään.

Blogin kategoriat