Lähde mukaan

Valmennukseen

Metataitovalmennus auttaa sinua tunnistamaan, miten tapasi suhtautua itseesi, toisiin ihmisiin ja työhösi on avoin muutokselle ja millaisina metataitoina se ilmenee. 

Kenelle?

Työskentelitpä missä roolissa tai millä alalla tahansa, tarvitset metataitoja menestyäksesi nykypäivän työelämässä. 

Haasteesi

Klikkaa tunnistamaasi ongelmaa, oppiaksesi tarjoamastamme ratkaisusta. 

Haluan kehittää itseäni ja johtamistaitojani, mutta en tiedä miten. Olen jumissa.

Koen itseni pieneksi työssä kohtaamieni haasteiden edessä.

Olen jo tehnyt vähän vastaavan psykologisen arvioinnin, niinpä tunnen itseni ja kehityskohteeni.

Haluaisin olla enemmän oma itseni, mutta en jaksaisi sen mukanaan tuomia ristiriitoja muiden kanssa.

Valmennusprosessin tarkempi esittely

Palveluksessasi

Metataitovalmentajat

Metataito-valmentajat

Paras tapa ymmärtää, mitä Metataitoklinikka voisi tarjota sinulle on keskustella teemasta valmentajiemme kanssa. 

”Valmennus on yllättänyt monipuolisuudellaan. Verkko-oppimisympäristössä on metataitojen harjoittamiseen liittyvää monipuolista tietoa ja harjoituksia, jotka pohjustavat henkilökohtaista valmennustapaamisia. Ammattilaisen esittämät kysymykset, näkemykset ja yksilönä aito kohtaaminen ovat avanneet täysin uusia ajatuksia ja välineitä omien toimintatapojen ymmärtämiseen sekä ammatilliseen kehittymiseen. Muutokset palvelevat päivittäistä arkea ja elämää. Suosittelen valmennuksia lämpimästi muillekin."
Mikko Jauhonen
Toimitusjohtaja
Tehos Oy
"Olen aikojen saatossa osallistunut aika moninaisiin koulutuksiin, joissa lokeroidaan hieman negatiivissävytteisesti, eli löytyy ”oikea” ja ”väärä” tapa toimia, jolloin oma, luontainen toimintatapa täytyy ikään kuin väkivalloin työntää taka-alalle ja sopeutua ympäristön vaateisiin. Metataitovalmennuksessa en törmännyt vastaavaan, vaan se auttaa objektiivisesti tulkitsemaan yksilön taipumuksia ja keskittymään itselle soveltuvimpiin kehitysalueisiin.

Metataitovalmennus avasi silmäni sille, missä oma potentiaali on, missä kehityskaaren vaiheessa olen menossa ja mikä on itselleni luontevin seuraava kehitysaskel. Arki on usein stressaavaa, tilanteet vyöryvät ikäänkuin katkeamattomana nauhana päälle, ja tällöin hallinnan tunne helposti katoaa. Metataitovalmennuksen myötä pystyn paremmin tunnistamaan käyttäytymistapojani, eli mihin ”taannun” kun stressikäyrä nousee tappiin, ja toisaalta mihin parhaimmillani pystyn kun tilanne on hallinnassa. Koen että olen saanut arkiseen puurtamiseen ihan uudenlaista otetta tämän valmennuksen myötä! Suosittelenkin metataitovalmennusta ihan jokaiselle omasta kehityksestä kiinnostuneelle henkilölle.”
Janne Vartiainen
Cloud Platform Sales
Oracle

kehittäisin itseäni, mutta miten?

Itsensä kehittyminen voi tuntua monestakin eri syystä toivottomalta savotalta. 

Se johtuu siitä, että kehitys on:

  1. Kompleksista. Asioita ja näkökulmia, joissa meidän tulisi kehittyä on tuhansia. Niinpä et keskity mihinkään. Tai sitten keskityt väärään asiaan.
  2. Epämukavaa. Kehittyminen tapahtuu pääasiassa ollessamme epämukavuusalueella ja edellyttää jonkinlaista konfliktia. Kukapa sellaista haluaisi?! 
  3. Kumulatiivista. Kehitys on kumulatiivista ja pitkäjänteisen harjoittelun tulosta. Asiat, joita ihmiset tekevät kehittyäkseen eivät muodosta jatkumoa tai liity toisiinsa. 
  4. Jatkuvaa. Ne ajattelutavat ja uskomukset, jotka ovat aikoinaan voimauttaneet sinua voivatkin myöhemmin toimia esteenä jollekin uudelle, mikä kehittyy sinussa.
  5. Kontekstisidonnaista. Muut ihmiset saattavat kannustamisen asemesta rankaista sinua jos kehityt, koska se rikkoo vallitsevan status quon. 
Metataito klinikka auttaa sinua saavuttamaan selkeyden siitä, missä kehityksesi kannalta avoin ovi tai ikkuna sijaitsee. Autamme sinua tunnistamaan sweetspotin, johon tähtäämällä saat parhaan vaikuttavuuden itsensä kehittämiseen laittamillesi panostuksille.

Juuri sopivan kokoiset haasteet

Oletko ajatellut, että eri ihmiset voivat kokea saman haasteen hyvinkin eri tavalla? Joillekin työelämän muutokset ja kompleksisuus ovat kuin aaltoja, jonka päällä heidän on mahdollista surffata. Toisille niiden keskellä räpiköinti on vain tuskallista. Mistä nämä erot saattaisivat johtua?

Metataidot mahdollistavat ihmiselle paremmat valmiudet käsitellä kompleksisuutta. Jos metataitojen kehitys ei mene linjassa urakehityksesi kanssa, päädyt ennen pitkää ongelmiin. Se on tutkimusten mukaan itseasiassa aika yleistä.

Me Metataito klinikalla auttavat sinua tunnistaman kehityksellisen reunasi eli ne haasteet, jotka ovat sinulle juuri sopivan kokoisia. Autamme sinua varmistamaan, että tapasi ajatella ovat tasapainossa sinuun kohdistuvien haasteiden ja odotusten kanssa. Silloin onnistut todennäköisemmin pyrkimyksissäsi, eivätkä ristiriidat syö liikaa mentaalista energiaasi.

Odota enemmän. Saa enemmän.

Mielestämme työelämässä tällä hetkellä hyödynnettävät psykologiset työkalut ovat kuin samasta puusta veistettyjä. Haluamme tarjota niille varteenotettavan vaihtoehdon. 

Erilaiset persoonallisuusmallit ja -nelikentät voivat auttaa sinua ymmärtämään itseäsi ja toisten ihmisten erilaisuutta syvällisemmin. Se, että hallitset niiden sisältämät ajattelutaidot, on hieno juttu. Se on samalla myös merkki siitä, että sinun olisi ehkä aika siirtyä eteenpäin itsetuntemuksesi kehittämisessä. Siihen me Metataito klinikalla voimme tarjota eväitä, joita muilla työkaluilla ei ole.

Lähestymistapamme ei perustu persoonallisuuspsykologiaan. Se perustuu aikuisiän kehityspsykologiaan (vertikaalinen kehitys). Eli tutkimustietoon siitä, miten ihmisten käsitys itsestään ja maailmasta voi tulla paremmaksi. Mikään muu Suomessa markkinoilla oleva johtajuuden kehittämisen työkalu ei hyödynnä tätä lähestymistapaa. 

Itsetuntemuksen kehittämistä ohjaava kysymys ei ole mielestämme se, millainen todella olet. Meille keskeisempi kysymys on: Millaisena sinä näet itsesi ja maailman? Mitkä periaatteet ohjaavat käsitystäsi siitä, miten asiat on ja mitä sun pitäisi tehdä? Puhumme mindsetistä. Se on kuin linssi, jonka läpi katsot maailmaa, mutta jonka olemassa olosta et ole tietoinen. 

Kohta mahdollisesti olet.

Haluaisin olla Autenttisempi

Jos mielenkiintosi kohdistuu itsetuntemuksesi kehittämiseen, valmentajasi tulee todennäköisesti valitsemaan valmennuksenne teemaksi jonkun seuraavista: Nähdyksi tuleminen, Minäkäsitys ja Merkityksellisyys. Keskitytte siis hyvin spesifisti juuri siihen teemaan, jonka koet hämmentäväksi.

Metataitoklinikka auttaa sinua kehittämään itsetuntemustasi paljon syvällisemmin kuin perinteiset persoonallisuustestit. Valmennusprosessimme alussa tulet tekemään ns. Mindset-analyysin, jonka avulla kirkastamme Growth mindsettisi. Growth mindset on se osan sinusta, jossa jo nyt tapahtuu aktiivisesti kehitystä, ja jossa koet olevasi eniten autenttisesti oma itsesi. Sen tiedostaminen auttaa sinua tekemään identiteettisi kanssa linjassa olevia valintoja ja suhtautumaan uudella tavalla ristiriitoihin, joita kasvuprosessisi väistämättä pitää sisällään.