Blogin arkisto:

Henkilöarviointi

Leadership-taitojen merkitys organisaatiolle

Edellisessä artikkelissa esitin, että kompetenssien johtamisen tavat, jotka soveltuvat asiantuntija- ja päällikkö tason tehtävien kehittämisen kehystämiseen, eivät palvele tai kykene tunnistamaan ylimmän johdon kehitystarpeita. Oheisessa kuvassa hahmotetaan sitä, miten kompetenssien painopiste muuttuu henkilön päätöksentekovastuiden muuttuessa

Lue lisää »

Mitä coaching ja henkilöarviointi voivat oppia toisiltaan?

Meillä on taipumus erottaa eri henkilöstöjohtamisen funktiot toisistaan, sen sijaan että olisimme kiinnostuneita niiden välisestä yhteydestä. Itse olen ollut kiinnostunut valmennuksen ja henkilöarvioinnin yhteydestä. Molemmissa lähtökohtana on ymmärtää, miten henkilö kohtaa työnsä, ja miten hän

Lue lisää »

Tunneäly ei ole kognitiivisen älykkyyden vastakohta

Tämä artikkeli käsittelee tunneälyä ja sen yhteyttä kognitiiviseen älykkyyteen. Näkökulmani on, että tunneälyssä on kyse henkilön kyvystä ottaa näkökulmia, mikä on kognitiivinen taito. Tunneälyn ja sen testaamisen historia 90-luvun puolivälissä mm. Daniel Goleman nosti yleiseen

Lue lisää »

Näin tunnistat työntekijät, joissa on potentiaalia

Viikko sitten kirjoitin esimiestyöhön liittyvästä vaikeasta tilanteesta, kun alainen ei pärjää tehtävässään. Nyt käsittelemme päinvastaista tilannetta: Kun työntekijä on liian kyvykäs tehtäväänsä. Tunnistatko ketään organisaatiossasi, johon oheinen lista täsmää? Vai kuvaavatko nämä omaa itseäsi ja

Lue lisää »

Kiusaus rekrytoida ”hyvä tyyppi”

Taloussanomissa taannoin ilmestyneessä artikkelissa ”Tällainen tyyppi saa työpaikan” esitetyt henkilöarviointikonsulttien näkemykset herättivät yleisössä varsin vilkasta keskustelua ja kommentteja. Olen havainnut, että henkilöarviointikonsulttien puheista puuttuu turhan usein kriittinen ajattelu. Yleisön kommentteja voidaan tarkastella vastareaktiona tämän positivistisen

Lue lisää »

Miten arvioit työnhakijoiden motivaatiota rekrytoinnissa?

Työnhakijoiden motivaatio on tärkeä valintakriteeri rekrytoinneissa. Halutaan tietää, miten täysimääräisesti henkilö tulee panostamaan omia voimavarojaan ja kyvykkyyksiään työhönsä nyt ja tulevaisuudessa. Työnantajia kiinnostaa esimerkiksi se haluaako henkilö työskennellä heidän palveluksessaan riippumatta siitä ollaanko työmarkkinoilla matala-

Lue lisää »

Epävarmuuden hyväksyminen on tietotyön perusedellytys

Maailman muuttuminen ja monimutkaistuminen tarkoittaa sitä, että ihmisten täytyy ”sietää” työssään enemmän epävarmuutta. Epävarmuutta sietävä työntekijä kykenee positiivisesti kyseenalaistamaan totuttua, uskaltaa sanoa ”en tiedä”, ja ottaa päätöksissään huomioon myös ristiriitaisia näkökulmia.

Lue lisää »

Soveltuvuusarviointiin valmistautuminen

Yrityksistä liki 60% käyttää soveltuvuusarviointia säännöllisesti rekrytoinnissaan (Lähde: Henry 2010). Kutsun saaminen herättää kysymyksen: voiko arviointiin valmistautua? Muutamat alan toimijat ovat antaneet nettisivuillaan vinkkejä. Mielestäni psykologin haastatteluun voi ja kannattaa valmistautua. On hyvä ennalta miettiä

Lue lisää »

Ekspertti-syndrooma

Meidän ihmisten ulkoiset piirteet ja status herättävät automaattisesti muissa tiettyjä stereotypisiä ajattelumalleja ja suhtautumistapoja. Miehillä yksi tällainen on pituus, naisilla ulkonäkö. Jos esimerkiksi tyttö kasvaa erityisen ”kauniiksi” on hyvin todennäköistä, että hänen ympärillään olevat ihmiset

Lue lisää »

Blogi

Ajatuksia metataidoista ja aikuisiän kehityspsykologian soveltamisesta työelämään.

Blogin kategoriat