Blogin arkisto:

Henkilöstöjohtaminen

Näin kompetenssit ennustavat työssä menestymistä

Mieltäni on pitemmän aikaa vaivannut se, miten vähän yrityksissä reflektoidaan kompetenssimallien käyttöä. En oikein ole osannut muotoilla tätä tunnetta, mutta yritän tässä artikkelissa. Kompetenssimallit ovat organisaatioissa todella suosittuja; niiden käyttö on lähes itsestäänselvää. Historiassa ”kompetenssibuumi”

Lue lisää »

Talent management osa 2 – Business Case

Tässä talent management -artikkelisarjan osassa lähestyn talentin käsitettä liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta. Viime vuosisadan lopulle asti yritykset toimivat suhteellisen ennustettavassa toimintaympäristössä. Tämä tarkoitti sitä, että päämäärä ja tapa jolla sinne päästään olivat suuressa osassa työtehtäviä tunnettuja

Lue lisää »

Myyntityön kompleksisuus

Työtehtävien vaativuuden kriteerien määrittäminen edellyttää  ymmärrystä työn kompleksisuudesta. Mm. Kurt Fischer, Michael Commons ja Elliott Jaques ovat osoittaneet, että minkä tahansa tehtävän kompleksisuus voidaan analysoida ja määrittää objektiivisesti. Työn kompleksisuus on kontekstista riippumaton ominaisuus. Sitä

Lue lisää »

HR-tehtävien kompleksisuudella on neljä tasoa

Kirjoitin aiemmin työn mentaalisen kompleksisuuden tasoista, jonka implikaatioihin henkilöstöhallinnon kannalta nyt pureudun. Voidaan ajatella, että HR:tehtävissä on neljä eri vaativuusluokkaa. HR-kompetenssi tasolla I: HR-assistentti Henkilö tukee HR-osastoa tuottamalla määriteltyjä raportteja ja materiaaleja. Hän tekee organisaatiolle

Lue lisää »

Mitä coaching ja henkilöarviointi voivat oppia toisiltaan?

Meillä on taipumus erottaa eri henkilöstöjohtamisen funktiot toisistaan, sen sijaan että olisimme kiinnostuneita niiden välisestä yhteydestä. Itse olen ollut kiinnostunut valmennuksen ja henkilöarvioinnin yhteydestä. Molemmissa lähtökohtana on ymmärtää, miten henkilö kohtaa työnsä, ja miten hän

Lue lisää »

How does task-work revolutionize digital labor?

The concept of work is changing from role-based to task-based. Task-based digital labor traded as a commodity will trigger one of the most fundamental disruptive economic changes of the near future. There are many similarities with task-working and low-level production work being done in developing countries with cheap labor.Even though this trend has huge implications, I don’t see digital labor that requires high level conceptualization and design being task-worked around the world anytime soon.

Lue lisää »

Työn kompleksisuus asettaa mentaalisia vaatimuksia

Tuotantotalouden koulutustaustani on auttanut minua tarkastelemaan soveltuvuusarvioinnissa määritettäviä tehtäväkriteereitä organisaation rooliarkkitehtuurin näkökulmasta. Tämä on siis tärkein asia, jonka olen johtamisesta ja organisaatioista koskaan oppinut on ehdottomasti ollut Elliott Jaques teoria organisaation hierarkisista vastuullisuuden tasoista (engl.

Lue lisää »

Suomen parhaan työpaikan menestystekijät – Case Reaktor Oy

Olin kuuntelemassa Tuomas Routon esitystä  Suomen parhaana työpaikkana tunnetun Reaktor Oy:n menestystekijöistä. Käsittelen seuraavassa joitakin Reaktorin johtamisperiaatteita. Kaikki työ on HR työtä. Vaikka Reaktorissa työskentelee tällä hetkellä yli 120 henkilöä, ei HR:ää ole erotettu erilliseksi funktioksi.

Lue lisää »

Näin pienyritys voi kehittää rekrytointiprosessiaan

Seuraavassa on muutamia vinkkejä oman rekrytointiosaamisesi ja yrityksesi rekrytointiprosessin kehittämiseen. Ennen työhaastattelua Alkukarsinta. Nykyisessä työmarkkinatilanteessa työnhakijoiden määrä voi olla suuri. Tämä tietenkin tarkoittaa monien hakijoiden karsimista. Jos olet jostakin henkilöstä epävarma, esimerkiksi kotipaikkakunnan vuoksi, kannattaa

Lue lisää »

Näin tunnistat työntekijät, joissa on potentiaalia

Viikko sitten kirjoitin esimiestyöhön liittyvästä vaikeasta tilanteesta, kun alainen ei pärjää tehtävässään. Nyt käsittelemme päinvastaista tilannetta: Kun työntekijä on liian kyvykäs tehtäväänsä. Tunnistatko ketään organisaatiossasi, johon oheinen lista täsmää? Vai kuvaavatko nämä omaa itseäsi ja

Lue lisää »

Blogi

Ajatuksia metataidoista ja aikuisiän kehityspsykologian soveltamisesta työelämään.

Blogin kategoriat