Blogin arkisto:

Soveltuvuusarviointi

Tunneäly ei ole kognitiivisen älykkyyden vastakohta

Tämä artikkeli käsittelee tunneälyä ja sen yhteyttä kognitiiviseen älykkyyteen. Näkökulmani on, että tunneälyssä on kyse henkilön kyvystä ottaa näkökulmia, mikä on kognitiivinen taito. Tunneälyn ja sen testaamisen historia 90-luvun puolivälissä mm. Daniel Goleman nosti yleiseen

Lue lisää »

Ihmisen viisaus ei paljastu älykkyystesteissä

Kyky- tai älykkyystestit ovat yksi henkilöarvioinnin keskeisimmistä työkaluista. Hakijan loogista päättelykykyä mittaavien testien on tutkimuksissa selkeästi osoitettu ennustavan työmenestystä työtehtävän sisällöstä riippumatta. Vaikka testit ovat lähestymistavaltaan hyvin ”koulumaisia”, niiden soveltaminen työelämään on perusteltua, koska ne

Lue lisää »

Näin pienyritys voi kehittää rekrytointiprosessiaan

Seuraavassa on muutamia vinkkejä oman rekrytointiosaamisesi ja yrityksesi rekrytointiprosessin kehittämiseen. Ennen työhaastattelua Alkukarsinta. Nykyisessä työmarkkinatilanteessa työnhakijoiden määrä voi olla suuri. Tämä tietenkin tarkoittaa monien hakijoiden karsimista. Jos olet jostakin henkilöstä epävarma, esimerkiksi kotipaikkakunnan vuoksi, kannattaa

Lue lisää »

Näin tunnistat työntekijät, joissa on potentiaalia

Viikko sitten kirjoitin esimiestyöhön liittyvästä vaikeasta tilanteesta, kun alainen ei pärjää tehtävässään. Nyt käsittelemme päinvastaista tilannetta: Kun työntekijä on liian kyvykäs tehtäväänsä. Tunnistatko ketään organisaatiossasi, johon oheinen lista täsmää? Vai kuvaavatko nämä omaa itseäsi ja

Lue lisää »

Kiusaus rekrytoida ”hyvä tyyppi”

Taloussanomissa taannoin ilmestyneessä artikkelissa ”Tällainen tyyppi saa työpaikan” esitetyt henkilöarviointikonsulttien näkemykset herättivät yleisössä varsin vilkasta keskustelua ja kommentteja. Olen havainnut, että henkilöarviointikonsulttien puheista puuttuu turhan usein kriittinen ajattelu. Yleisön kommentteja voidaan tarkastella vastareaktiona tämän positivistisen

Lue lisää »

Miten arvioit työnhakijoiden motivaatiota rekrytoinnissa?

Työnhakijoiden motivaatio on tärkeä valintakriteeri rekrytoinneissa. Halutaan tietää, miten täysimääräisesti henkilö tulee panostamaan omia voimavarojaan ja kyvykkyyksiään työhönsä nyt ja tulevaisuudessa. Työnantajia kiinnostaa esimerkiksi se haluaako henkilö työskennellä heidän palveluksessaan riippumatta siitä ollaanko työmarkkinoilla matala-

Lue lisää »

Epävarmuuden hyväksyminen on tietotyön perusedellytys

Maailman muuttuminen ja monimutkaistuminen tarkoittaa sitä, että ihmisten täytyy ”sietää” työssään enemmän epävarmuutta. Epävarmuutta sietävä työntekijä kykenee positiivisesti kyseenalaistamaan totuttua, uskaltaa sanoa ”en tiedä”, ja ottaa päätöksissään huomioon myös ristiriitaisia näkökulmia.

Lue lisää »

Soveltuvuusarviointiin valmistautuminen

Yrityksistä liki 60% käyttää soveltuvuusarviointia säännöllisesti rekrytoinnissaan (Lähde: Henry 2010). Kutsun saaminen herättää kysymyksen: voiko arviointiin valmistautua? Muutamat alan toimijat ovat antaneet nettisivuillaan vinkkejä. Mielestäni psykologin haastatteluun voi ja kannattaa valmistautua. On hyvä ennalta miettiä

Lue lisää »

Integraalinen näkökulma soveltuvuusarviointiin

Ken Wilberin integraalinen teoria ja sen neljä näkökulmaa ovat olleet minulle jo kauan hyödyllinen ajattelun työkalu. Malli näkökulmaneljänneksistä ilmaisee sen, että kaikkea voidaan tarkastella kahden perustavanlaatuisen jaottelun valossa: sisäisestä ja ulkoisesta perspektiivistä yksikössä ja monikossa. Kun

Lue lisää »

Blogi

Ajatuksia metataidoista ja aikuisiän kehityspsykologian soveltamisesta työelämään.

Blogin kategoriat